Přejít na menu Přejít na obsah

Aktuálně


Objednávka účasti

Tři možnosti objednávky účasti:

1. Jednoduchý nákup pouze vstupenek (bez registrace) do 22. 6.

2. Nákup vstupenek, místenek a služeb (s registrací) do 22. 6.

3. Nákup vstupenek, místenek a služeb na recepci Festivalu fantazie

Objednávka účasti na Festivalu fantazie 2018

Seznam přihlášených účastníků

 

Pravidla objednávek účasti

Účastníci do 15 let bez dospělého doprovodu musejí s sebou mít souhlas s účastí, podepsaný zákonným zástupcem.

Zakoupením vstupenek a služeb se zavazujete dodržovat Pravidla FFestivalů a podmínky čerpání služeb. Jejich nedodržování může mít za důsledek vyloučení z účasti, i trvalé. Neznalost pravidel neomlouvá.

ad 1. Pravidla pro jednoduchý nákup

Jednoduchý nákup bez registrace umožňuje pouze získání vstupenek se slevami množstevní a za platbu předem. Neumožňuje věkovou slevu, slevu pro ZTP ani nákup speciálních vstupenek, místenek a služeb.  Peníze za takto zakoupené vstupné nevracíme, vstupenky nevyměňujeme.

ad 2. Pravidla pro nákup s registrací

Nákup s registrací prostřednictvím objednávky umožňuje využít všechny výhody - všechny slevy včetně slev na doplňcích, nákup místenek, služeb (včetně výběru a jistoty ubytování), účastnických materiálů a doplňků, možnost změn objednávky a vrácení části plateb.

Postupujte dle pokynů v objednávkovém systému AMBER. Prosím nevytvářejte novou registraci, pokud už máte. Jak zacházíme s údaji?

ad 3. Pravidla pro nákup na místě

Nákup na místě umožňuje nákup vstupenek se všemi slevami kromě slevy za platbu předem, dále nákup místenek, služeb, účastnických materiálů a doplňků, jsou-li ještě dostupné. Peníze za takto zakoupené vstupné, služby atd. nevracíme, vstupenky nevyměňujeme.

Platnost a změny objednávky

Platnost objednávky

Objednávka je ze strany účastníka závazná a platná ZAPLACENÍM, nejpozději do týdne od objednání.

Objednávka je ze strany pořadatele závazná a platná potvrzením přijetí platby v seznamu účastníků.

Nezaplacené objednávky se celé ruší po 26. 6.

Pořadatel si vyhrazuje právo objednávku zrušit a účastníka vyloučit z účas-ti, pokud účastník porušuje Pravidla FFestivalů nebo způsobuje jiné problémy.

Doobjednání a rušení objednávky nebo její části

Prosím vyplňujte objednávku najednou, s uvážením místenek, služeb a doplňků.

Změnit lze pouze objednávky s registrací, nikoliv nákup na místě nebo jednoduchý nákup bez registrace. Předem a včas projednané změny výrazně urychlí a zjednoduší odbavení při prezenci na recepci.

Podmínky pro změny nákupu vstupenek, služeb a doplňků

Platba

Uzávěrka plateb 26. 6. Po uzávěrce lze vstupné a služby zakoupit až na místě.

Informace k platbě - na jaký účet platit, kde sledovat, zda už máme vaši platbu, jaký je náš kurz EUR, jak získat fakturu, jak prokázat zaplacení apod.